СЕСИЈА 2, 3 и 4: Lean Six Sigma обуки во SLFS

Lean Six Sigma обуките за компании поддржани од 📈 УСАИД преку Активноста Партнерства за економски раст, а организирани од страна на 📗📘 Smart Learning Factory – Skopje, ПРОДОЛЖУВААТ ВО 2024 ГОДИНА.

После првата успешна сесија, продолжуваме со уште три сесии кои се веќе закажани:

– СЕСИЈА 2 – 13, 14, 20 и 21 Февруари 2024,

– СЕСИЈА 3 – 12, 13, 19 и 20 Март 2024,

– СЕСИЈА 4 – 15, 16, 22 и 23 Април 2024.

✏️ Пријавувањат за овие обуки продолжуваат и за истите можете да се пријавите со пополнување на следната форма: https://forms.office.com/e/Xbn1nzFYcR

ШТО ДОБИВАТЕ?

⟶ теоретски подлоги за Lean Six Sigma и DMAIC рамката,

⟶ практични примери во Smart Learning Factory – Skopje,

⟶ пристап до toolkit со над 50 алатки од областа,

⟶ поддршка во изработка на реален проект,

⟶ сертификат за успешно реализирана обука

⟶ можности за понатамошна поддршка и имплементирање проекти на ниво на компанија.

Повеќе информации за обуката може да најдете на нашиот веб-сајт learningfactory.mf.edu.mk

Активноста на УСАИД Партнерства за економски раст го задржува правото да го ограничи бројот на ко-финансирани места (учесници) по компанија за предвидените циклуси во февруари, март и април 2024 година.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *