Преземете го booklet-от од изработените проекти на обуките Lean Six Sigma

Секој од учесниците на обуката за Lean Six Sigma потребно беше да изработи проект во компанијата од која доаѓа. Овие проекти тимот на Smart Learning Factory – Skopje ги уреди во вид на booklet, кој покрај печатената верзија, сега е достапен за преземање и во дигитална форма.

ПРЕЗЕМЕТЕ ГО BOOKLET-ОТ ТУКА.

Сите права се заштитени. Ниту еден дел од оваа книга не може да биде репродуциран или пренесен во која било форма или со кои било средства, електронски или технички, вклучувајќи фотокопирање, преснимување и чување во информативни системи без претходна писмена дозвола од уредниците.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *